Novinky
  • Degustácia 2022

    Výsledky z degustácie k XX. Regionálnej výstave vín v Štefanov nájdete tu.

  • Výzva na úhradu čenského poplatku

    Vyzývame všetkých členov, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020 aby tak urobili do pokladne MO - Vinice Štefanov u p. Brúsila alebo p. Kazička

Návštevnosť
Dnes: 6
Celkovo: 19587

Degustácia 2022

Výsledky z degustácie k XX. Regionálnej výstave vín v Štefanov nájdete tu.