Novinky
  • Výzva na úhradu čenského poplatku

    Vyzývame všetkých členov, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020 aby tak urobili do pokladne MO - Vinice Štefanov u p. Brúsila alebo p. Kazička

  • Výstava 2015

    Fotografie a video z XV. Miestnej výstavy vín (2015)

Návštevnosť
Dnes: 6
Celkovo: 15697

Degustácia k XV. miestnej výstave (11.4.2015)

V prvom rade chceme my štefanovskí vinari poďakovať všetkým našim priateľom z okolitých spolkov za účasť na degustácii k nadchádzajúcej XV. miestnej výstave vín v Štefanove. Pripravili sme pre vás krátu video prezentáciu a zopár fotiek ako sme hodnotili vína.