Novinky
  • Výzva na úhradu čenského poplatku

    Vyzývame všetkých členov, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020 aby tak urobili do pokladne MO - Vinice Štefanov u p. Brúsila alebo p. Kazička

  • Výstava 2015

    Fotografie a video z XV. Miestnej výstavy vín (2015)

Návštevnosť
Dnes: 0
Celkovo: 16140

O vinohradníctve

Počiatky vinohradníctva v Štefanove sa datujú do 16. storočia, kedy sa masívne začalo na jeho území s pestovaním vinnej révy. Hospodársky rozmach ako aj ten vinohradnícky brzdili časté turecko-tatarské vpády a veľký požiar v roku 1585. Začiatok 20. storočia bolo pre Štefanov pozitívny - bolo tu veľa vinohradov. Štefanovské víno malo dobrú povesť. Pred 1. svetovou vojnou dosahovala plocha vinohradov 80 ha. Vinohrady zanikli do konca 50. rokov. V 60. rokoch JRD znovu oživilo vinohradnícku tradíciu. Vysadilo približne 20 ha viníc.

 

zdroj: wikipédia